Ο καιρός
Ρόδος 14°C
Κώς 16°C
Λέρος 15°C
Πάτμος 16°C
Λειψοί 14°C