Ο καιρός
Καρυές 19°C 1 Bf
Άθως 10°C 2 Bf
Τρυπητή 23°C 1 Bf
Νέα Ρόδα 23°C 1 Bf
Στρατώνι 23°C 1 Bf
Αρναία 18°C 1 Bf
Πολύγυρος 19°C 1 Bf
Αθήνα 23°C 1 Bf