Περιοχικό προγνωστικό αριθμητικό σύστημα Αίολος ( WRF-ARW ). Οι ώρες μας παρουσιάζονται στην διεθνή UTC ώρα. Η ώρα στην Ελλάδα είναι UTC +3.