Ο καιρός
Ρόδος 8°C
Κώς 10°C
Λέρος 11°C
Λειψοί 10°C