The weather in Agios nikolaos

Next hours forecast

13:00 - 16:00

57.0°C

Partially clear
16:00 - 19:00

56.8°C

Partially clear
19:00 - 22:00

56.7°C

Partially clear
22:00 - 01:00

56.1°C

Partially clear
01:00 - 04:00

57.4°C

Partially clear
04:00 - 07:00

59.9°C

Partially clear

Friday

58°F

0.48mm

Saturday

59°F

2.1mm

Sunday

60°F

0.14mm

Monday

64°F

0mm

Tuesday

64°F

0mm

Wednesday

64°F

0mm